Com a professora imparteixo docència a la Universitat de Barcelona, i també col·laboro habitualment amb la Universitat Politècnica de València. Així com també, em conviden per impartir cursos sobre les meves àrees d’especialitat diverses universitats espanyoles i organismes de l’administració pública.

 • Actual
  • Professora Titular a la Universitat de Barcelona (1982- ) en les àrees de:
   1. Sistemes d’Organització de la Informació
    • Formalització Semàntica
   2. Recuperació de la Informació
    • ​​Recuperació d’Informació
    • Sistemes Avançats de Recuperació de la Informació
   3. Doctorat
    • Organització i Recuperació de la Informació
    • Patrimoni Digital
    • Tesis doctorals: direcció sobre les línies de recerca.
  • Professora a la Universitat Politècnica de València (2001- ... ) en el Màster CALSI per l’assignatura:
   • Ecologia de la Informació
 • Històric
  • Professora a la Universitat de Barcelona (1982- ...) en les àrees de:
   1. Arquitectura de la Informació
    • Sistemes d’Organització i Recuperació de Continguts al Web
   2. Doctorat
    • Biblioteca Digital
    • Tesis doctorals: direcció sobre les línies de recerca.
    • Ecologia de la Informació
   3. Practicum
    • Biblioteques nacionals
    • Biblioteques universitàries
   4. Direcció Projectes
    • Projectes final de Màster (Gestió de Continguts Digitals)
    • Tècniques Documentals Aplicades a la Investigació
   5. Sistemes d’Organització del Coneixement
    • Construcció de thesaurus
    • Tècniques d’Indexació i Resum en Documentació Científica
   6. Tecnologies de la Informació
    • Automatització de Biblioteques
    • Informàtica Documental i Automatització de Biblioteques
    • Recursos tecnològics
    • Tecnologies de la Informació
    • Xarxes d’Informació
   7. Tractament de la Informació
    • Anàlisi documental
   8. Recuperació de la Informació
    • Bases de dades
    • Sistemes Avançats de Recuperació de la Informació
    • Recuperació d’Informació
   9. Cultura i patrimoni
    • Indústries de la Cultura
 • Professora convidada per Universitats (1985- ... ):
  1. Universidad Carlos III de Madrid:
   • Agents Intel·ligents
  2. Universidad de Extremadura:
   1. Bases de Dades
   2. Tecnologies de la Informació
  3. Universidad de Granada:
   • Bases de dades
   • Documentació Automatitzada
   • Tecnologies de la Informació
  4. Universitat de les Illes Balears:
   • Bases de dades
   • Recuperació d’Informació a Internet
  5. Universidad de Navarra:
   • ​Automatització de Biblioteques
   • Construcció de thesaurus
   • Internet i biblioteca universitària
   • Recuperació d’informació a Internet
  6. Universidad de Salamanca:
   • Automatització de Biblioteques
   • Bases de dades
   • Documentació Automatitzada
 • Professora convidada per l’administració pública (1984- ... ):
  1. Consell Interinsular de les Illes Balears (Mallorca):
   • Automatització de Biblioteques
   • Bases de dades de premsa
   • Documentació automatitzada
   • Internet i biblioteca pública
  2. Generalitat de Catalunya, Escola d’Administració Pública (Barcelona):
   • Bases de dades
   • Documentació i fonts especialitzades per a Informadors Juvenils
  3. Govern Basc, Instituto Vasco de la Administración Pública (Bilbao, San Sebastián, Vitoria):
   • Automatització de biblioteques
   • Bases de dades
   • Internet per a biblioteca pública
   • Tecnologies de la Informació
  4. Instituto Navarro de Administración Pública (Pamplona):
   • Recursos Tecnològics y Internet per a Biblioteca Pública
  5. Junta de Extremadura (Cáceres):
   • Bases de dades
   • Documentació automatitzada