2011

Juliol. Publicació de l’article:

  • Lourdes Prades-Artigas , Montserrat Sebastiá-Salat. “Fenomenología y Guerra Civil española: La visibilidad de las fuentes documentales sobre las Brigadas Internacionales (1937-2011)”. Diacronie. Studi di storia contemporanea: «Spagna Anno Zero» : La guerra come soluzione. (Itàlia). Núm. 7 (Luglio 2011) 27 p. ISSN: 2038-0925. Disponible en Internet: http://www.studistorici.com/wp-content/uploads/2011/07/12_ARTIGAS-SEBASTIA.pdf

Setembre. Aparició Portal Web:

  • Aparició, en fase de proves, del Portal SIDBRINT que és el resultat del projecte de recerca I+D+I. URI: http://www.sidbrint.org

Octubre. Ponent:

  • Montserrat Sebastià i Lourdes Prades.Fonts, metodologia i sistemes digitals de les brigades internacionals. Congrés internacional de l’antifeixisme combatent, des de les brigades internacionals a la resistència. Barcelona, 28 d’octubre del 2011.