Com a investigadora vaig començar amb projecte del camp de la història social i la història social de les dones en el CIHD (Centre d’Investigació sobre la Història de la Dona) que estava adscrit al CEHI (Centre d’estudis Històrics Internacionals) de la Universitat de Barcelona.  Posteriorment, com a complement de la docència,  m’he especialitzat en el camp de les ciències de la informació i la documentació; i, actualment participo i dirigeixo projectes que sumen la informació i la documentació amb les tecnologies de la informació, i que estan centrats en les àrees de la història i el patrimoni.  

Estic adscrita a tres grups de recerca i a un institut de recerca com a investigadora i com a responsable de les meves línies de recerca: Acropolis, ArsMagna, CEHI i DIDPATRI.

Línies de recerca

  • Estudis sobre les dones, història social de les dones: Recerca sobre l’accés de les dones a l’educació superior i universitària. Disseny de sistemes digitals sobre les dones. Creació del llenguatge documental i d’especialitat sobre les dones per a l’anàlisi de continguts de les fonts documentals i històriques. (1980- 1990).

  • Fonts d’informació en ciències humanes i socials: Anàlisi, tipificació i digitalització de les fonts d’informació especialitzades. (1980 - ).

  • Formació de professionals de la informació: Disseny curricular, competències, innovació docent, implementació de les TICs, i perfiles professionals. (1987- ...)

  • Història contemporània i Guerra Civil espanyola: Recerca sobre els subjectes històrics de la Guerra Civil espanyola, les fonts històriques i el debat sobre la objectivitat de les fonts. Investigació sobre el fenomen de les Brigades Internacionals i els Brigadistes. (2002- ...).

  • Interoperabilitat Semàntica: Exploració sobre la integració, la fusió i la reutilització d’informació en el context de la Web semàntica. Disseny de prototipus per implementar la interoperabilitat semàntica. Exploració, disseny i implementació dels processos de mapeig entre sistemes heterogenis: estandardització i interpretació. Desenvolupament i implementació d’ontologies, fusió i harmonització. Recerca semàntica aplicada a tots els escenaris d’informació especialitzada. Els estàndards i les seves aplicacions. (2003- ...).

  • Patrimoni Digital: Investigació i desenvolupament sobre els principis, els processos i les responsabilitats del Patrimoni Digital. Exploració sobre el control i les polítiques de gestió respecte dels processos de digitalització. Disseny de l’accessibilitat, sistemes de difusió, i creació de sistemes digitals segons sectors del patrimoni. La transferència i reutilització de la informació. La seguretat i protecció de dades. (2000- ...).

  • Sistemes de Navegació Web: Exploració i disseny dels sistemes de navegació Web. Disseny de l’organització d’un lloc Web. Estudi i implementació dels elements de la navegació i els diversos escenaris informatius. Avaluació de tutorials. (1997- ...).

  • Sistemes Semàntics: Investigació i desenvolupament sobre l’organització i la recuperació de la informació en el marc semàntic. Exploració del corpus sobre les representacions conceptuals i la seva modelització. Recerca sobre la casuística dels llenguatges formals i l’etiquetatge automàtic. Desenvolupament i implementació dels models semàntics. Disseny de sistemes de recuperació i cerca semàntica basats en la desambigüació i les ontologies. (2003- ...).

  • Thesaurus: Recerca sobre els llenguatges documentals especialitzats. Disseny i construcció de thesaurus monolingües i multilingües. Col·laboració en el redactat de normes sobre sistemes d’organització del coneixement. (1980-...).