Alguna persona sàvia va dir que el currículum vitae d’una persona és l’experiència recollida al llarg de la vida. La meva experiència és encara curta, i confio, com diu Kavafis en el seu meravellós poema Viatge a Ítaca: ... que el camí sigui ben llarg ...

Assessoria

 • Programació de la formació de professionals en Tecnologies de la Informació i Recuperació d’Informació a Internet. 1993-2002. Govern Basc, IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública).

 • Construcció d’un thesaurus multilingüe de les Arts escèniques. Institut del Teatre. 1997-1998. Diputació de Barcelona.

 • Avaluació de les tecnologies d’informació per a la implementació a la Biblioteca de Catalunya. 1992-1995. Biblioteca de Catalunya.

 • Avaluació de tesis doctorals, com a membre de la Comissió externa. 2006- ... Universitat Politècnica de València.

Associacions

Laboral

 • Bibliotecària - Documentalista en biblioteca pública de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona (1975-1980).

 • Directora de la Biblioteca de l’Escola d’Enginyeria Técnica Agrícola, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (1980-1983).

 • Professora de l’Escola Universitària “Jordi Rubió i Balaguer” de Biblioteconomia i Documentació, adscrita a la Universitat de Barcelona (1982-1998).

 • Cap d’estudis de l’Escola Universitària “Jordi Rubió i Balaguer” de Biblioteconomia i Documentació, adscrita a la Universitat de Barcelona (1983-1985).

 • Coordinadora del Practicum de l’Escola “Jordi Rubió i Balaguer” Universitària de Biblioteconomia i Documentació, adscrita a la Universitat de Barcelona (1983-1985).

 • Professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (1998- ...).

 • Directora de la Oficina de Gestió de la Recerca de la Divisió V de la Universitat de Barcelona (2001-2004).

Comités i Revisions

 • Consultora sobre Sistemes d’Informació Automatitzats: pautes i criteris d’avaluació a Espanya pel Banc d’Espanya, Servei de Documentació. (1992).

 • Consultora de l’Editorial Díaz de Santos per a la publicació i traducció d’obres del camp de les tecnologies de la informació aplicades a biblioteques. (1986-1992).

 • Comitè Científic del Congrés ISKO-España 2004. ISKO-España. (2004).

 • Consell Científic. RISTI. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informaçao. Portugal. (2006- ...). URI: http://www.aisti.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=20

 • Comitè Científic de la Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información. CISTI. (2006- ...)

 • Junta Directiva de la Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’IEC (Institut d’estudis Catalans). (2008- ...).

 • Comitè Científic del Congrés ISKO-España 2009. ISKO-España. (2009).

 • Consell Científic de la revista Tabula. Estudios Archivísticos de Castilla y León. (2009- …). URI: http://www.acal.es/Publicaciones/Tabula/tabid/155/Default.aspx

 • Comitè ISO/DIS 25964. Traducció i revisió Norma ISO de Thesaurus. CTN50. GT THESAURUS. Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2010).

 • Revisora de la planificació del CEDOBI (Centro de Documentación sobre las Brigadas Internacionales y la Guerra Civil española). Universidad de Castilla la Mancha. (2010).

 • Avaluadora de projectes de recerca I+D+I per l’ANEP i el MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación). (2010-2011).

 • Consell de redacció de la revista Tecnologia de la Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’IEC (Institut d’estudis Catalans). (2010 - ...). URI: http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=92

 • Comitè Avaluador de la Revista 'Métodos de Información' (MEI). COBDCV. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. (2010-2011). URI: http://www.avei.org/1/revistas1.htm

 • Comitè Científic del Congrés Internacional de l’Antifeixisme combatent, des de les Brigades Internacionals a la resistència. Barcelona, 2011. Association Terre de Fraternité. (2011).

 • Junta Directiva d’ISKO-España. ISKO-España. (2011).