Nota legal

Aquest lloc web, amb adreça http://sidbrint.ub.edu, és propietat de la Universitat de Barcelona. 

Aquest portal es el resultat del projecte (2011-2013) "La memòria històrica i les Brigades Internacionals: disseny d'un sistema digital per a la transferència del coneixement sobre el patrimoni històric espanyol" Projecte d'I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología, (HAR2010-20983-subprograma HIST)

Tots els seus continguts, llevat de les imatges, són propietat de la Universitat de Barcelona, o de tercers que hagin autoritzat l'ús a aquesta. Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial del web necessita el consentiment exprés i escrit de la Universitat de Barcelona. Les imatges utilitzades en aquest portal provenen de fonts diverses i la seva reutilització pot requerir l’autorització dels titulars de drets corresponents. S’utilitzen per la rellevància del seu interès històric i cultural.

Tota la informació que contenen les bases de dades de Brigadistes i de Fonts documentals pot ser utilitzada lliurament d’acord amb la llicència CC0 de Creative Commons esmentant la seva procedència.

La Universitat de Barcelona no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin d'ella.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons