• (2010-2013). Projecte: La Memòria històrica i les Brigades Internacionals: Disseny d’un Sistema Digital per a la transferència de coneixement sobre el patrimoni històric espanyol. Investigadora principal: Montserrat Sebastià i Salat. Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación; Nombre d’investigadors: 33. Codi de projecte: HAR2010-20983. Data d’inici: 2010, 4 anys.

 • (2009-2012). Projecte: La Nova Ecologia de la Informació i la Documentació a la societat del coneixement: Desenvolupament d’una Mètrica Sistèmica, Planificació d’un Observatori pel seu seguiment. Investigador principal: Francisco Javier Garcia Marco. Entitat de realització: Universitat de Saragossa. Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación; Nombre d’investigadors: 18. Codi de projecte: CSO2009-07619. Data d’inici: 2009, 4 anys.

 • (2006-2009). Projecte: Patrimoni i Arquitectura del Coneixement: Disseny d’una Plataforma Tecnològica de Transferència de Coneixement sobre Patrimoni. Investigadora Principal: Montserrat Sebastiá Salat. Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Nombre d’investigadors: 30. Codi projecte: I+D. HUM2006-06572. Data d’inici: 2006, 4 anys.

 • (2005). Projecte: Continguts Digitals per a la gestió del coneixement en l’ensenyament secundari de les humanitats i ciències socials (Patrimoni). Investigadora principal: Montserrat Sebastiá Salat. Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Entitat finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. Nombre d’investigadors: 12. Codi projecte: ARIE-2005. 00007. Data d’inici: 2005, 1 any.

 • (2005). Projecte: ArsMagna: Museion, manual de bones pràctiques per a la comunicació i la divulgació científica en Patrimoni. Investigadora principal: Montserrat Sebastiá Salat. Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Entitat finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. Nombre d’investigadors: 12. Codi projecte: ACDC-2005. 00007. Data d’inici: 2005, 1 any.

 • (2004-2005). Projecte: Multimèdia i mètode històric en l’ensenyament secundari. Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador principal: Joan Santacana Mestre. Entitat finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. Nombre d’ investigadors: 27. Codi projecte: ARIE-2004. 00007. Data d’inici: 2004, 2 anys.

 • (2001-2003). Projecte: Arquitectura del Coneixement (Arquicon). Investigador principal: Ernest Abadal Falgueras. Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Entitat finançadora: Universitat de Barcelona. Nombre d’ investigadors: 27. Codi projecte: 2001-GNC-5048-1A. Data d’ inici: 2001, 3 anys.

 • (2001-2002). Projecte: Els Dossiers Electrònics: estudis de necessitats i demandes dels col·lectius implicats. Investigador/s responsable/s: Dra. Carina Rey/ Dra. Montserrat Sebastià. Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Entitat finançadora: Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària, Universitat de Barcelona. Nombre d’ investigadors: 7. Codi projecte: 11/V/MM-De/77/REY. Data d’ inici: 2001 2 anys.

 • (1999-2001). Projecte: ARSMAGNA: Establiment dels paràmetres òptims per a l'avaluació i disseny de tutorials en l’àrea de biblioteconomia i documentació. Investigador/s responsable/s: Dr. Àngel Forner/Coord. Dra. Montserrat Sebastiá. Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Entitat finançadora: Universitat de Barcelona, Vicerectorat de recerca. Nombre d’investigadors: 9. Codi projecte: 1999-RED-5033-2ª. Data d’inici: 1999, 3 anys.

 • (1997-1999). Projecte: Projecte Gorgin: Disseny i creació de la base de dades de literatura gris sobre l’organització educativa a Espanya. Investigadores responsables: Dra. Mercè Boix/Dra. Immaculada Bordas. Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Entitats finançadores: Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT). Nombre d’investigadors: 7. Data d’inici: 1997, 3 anys.

 • (1990-1992). Projecte: Projecto LIBACT/PACKS de la Comissió de les Comunitats Europees: Anàlisi i Avaluació del software documental a Espanya. Investigador principal: Dr. Louis Lee. University of Westminster, London. Entitat de realització: University of London. Entitat finançadora: Comissió Europea. Nombre d’investigadors: 10. Codi projecte: LIBACT5/PACKS-1992. Data d’inici: 1990, 3 anys.

 • (1986-1989). Projecte: Accés de les dones a l’educació a Espanya a partir de les fonts documentals dels arxius públics i privats espanyols. Investigadores responsables: Dra. Mary Nash/ M. Sebastiá/ E.Cortada. Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Nombre d’investigadors: 3. Entitat finançadora: Fundació Jaume Bofill. Data d’inici: 1986, 4 anys.