Esquadrilles de Katiuskas | Primera Esquadrilla | Segona Esquadrilla

Katiuska SB2

<p>Aquestes esquadrilles eren de l’aviació soviètica, però també s'hi integraven internacionals.<br>La <em>Primera Esquadrilla de Katiuskas</em>, s'anomenava "La Konsomol". Formada per avions BT2, SB2 i Sophia Borona (bombarder mitjà). Fou observador d’aquesta esquadrilla el búlgar <a href="http://sidbrint/ca/node/13980" target="_blank">Ivánov</a>.<br>La <em>Segona Esquadrilla de Katiuskas </em>tenia com a observador, l’hongarès <a href="http://sidbrint/ca/node/13938" target="_blank">Akos Hevesi</a>.<br>Un dels pilots estrangers de “Kats” va ser, durant la tardor de 1936, l’americà <a href="http://sidbrint/ca/node/13183" target="_blank">Bert Acosta</a>.</p>

Brigadistes per enquadrament