Spanish Medical Aid Committee | SMAC | British Medical Aid Committee | Unitat Anglesa d’Ajuda Mèdica

Els primers voluntaris van ser atesos per aquesta Unitat Anglesa d’Ajuda Mèdica, integrada per 24 persones, entre metges i infermeres. Aquesta Unitat no s’ha de confondre ni amb l’escocesa ni amb l’americana.  

Amb la creació d’aquesta unitat, el que pretenien els anglesos, era ajudar als seus propis correligionaris polítics, i per aquest motiu els comunistes anglesos van enviar la seva unitat sanitària a les milícies del PSUC.

Un dels que va integrar aquesta Unitat fou Tom Wintringham, comunista anglès, expert en assumptes militars, que més tard seria cap del primer Batalló Anglès de les Brigades Internacionals. 

Brigadistes per enquadrament