Servei d’Investigació militar (SIM) | Informació i censura | Correus

<p>A començaments de 1937 s’ordenà una campanya de silenci. La premsa i la ràdio republicanes&nbsp;ja no dedicaven cap elogi als internacionals. En general ja no s’informava al poble espanyol de les accions dels brigadistes i,&nbsp;fins i tot&nbsp;en algunes ocasions, s’arribarà a negar la seva participació en determinades accions bèl·liques. De la mateixa manera, els internacionals, tenien rigorosament prohibit revelar els pobles pels quals passaven, la unitat a la qual pertanyien i, fins i tot, fer menció a la seva estrangeria. També tenien prohibit mencionar a les cartes que enviaven als seus familiars&nbsp;qualsevol referència geogràfica del lloc on es trobaven.<br>Aquestes ordres també van arribar al servei de correus. Es van elaborar direccions postals en clau, d’acord amb la direcció general del correu de cada campanya. La clau era “Plaza Altozano, Albacete”, afegint unes&nbsp;sigles&nbsp;amb lletres i xifres que indicaven&nbsp;les diverses unitats. Vinculat al servei de correus, el 8/1/1937 entrà en funcionament el servei de censura per vigilar la filtració d’informes militars. A l’oficina central de censura d’Albacete hi treballaven políglotes, que eren capaços de comprendre una quarantena d’idiomes. Després de revisar la correspondència dels brigadistes, distribuïen les cartes.</p><p>Comandaments del Servei d’Investigació militar (SIM), Informació i Censura:<br>Assessor:&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/15044" target="_blank">A. Wronski</a><br>Cap de contraespionatge:&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14307" target="_blank">Pauline Marty</a><br>Ajudant:<a href="http://sidbrint/ca/node/14693" target="_blank">&nbsp;María Ruiz (Tina Modotti)</a><br>Adjunts:&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14034" target="_blank">Karanov</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13724" target="_blank">Firtos (Rajk)</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14629" target="_blank">Maxime Rieger</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13250" target="_blank">Theodor Balk</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13702" target="_blank">Arnold Fajn</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14831" target="_blank">Vladimir Stefanovic</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/24752" target="_blank">Karel Hatz</a><br>Censura:&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13250" target="_blank">Theodor Balk</a></p>

Brigadistes per enquadrament

Total de brigadistes relacionats: 92