Grup Herik | 52 Grup Artiller

Herik va ser el cap del Grup Herik | 52 Grup Artiller. Enquadrat en l'Exèrcit de Llevant, equip d'Artilleria pesada, estava format per:

  • Bateria John Brown
  • Bateria Stepan Radic
  • Bateria Italiana

Brigadistes per enquadrament

Total de brigadistes relacionats: 2