Esquadrilla de Moscas

Mosca  1-16

<p>Integrada per nord-americans, l'equip constava de:</p><ul><li>Avions CKB I-16 de istrebite (caça)</li></ul>

Brigadistes per enquadrament