Agrupació Autònoma Interdivisionària 35 i 45 | Divisió per a la defensa de Gandesa

Front Gandesa 1938

Primer comandant: Marcel Sagnier (30/3/1938 – 31/3/1938)
Caps del sector Nord, des de Faió a Caseres: Dave Doran, Milton Wolff, Leonard Lamb, Fred Keller, John Gates
Caps del sector Sud, des de Caseres fins a Lledó: Karol Swierczewski, Wladimir Copic, Robert H. Merrimann, Carl Geiser

L'Agrupació Autònoma Interdivisionaria 35 i 45 va estar enquadrada a la XI Brigada, la XII Brigada, la  XIV Brigada, la XV Brigada i la C Brigada Espanyola (de Líster), dues bateries.

Brigadistes per enquadrament