Esquerra
Designació específica: 
Base
Dreta

Comissaris polítics

Comandament militar que desenvolupa tasques de caràcter polític com mantenir la moral, la disciplina i formar políticament les tropes.