Companyia Georg Branting

Georg Branting (21 Setembre 1887 – 6 Juliol 1965)

<p>Companyia sueca, que porta el nom de Georg Branting, fill del primer ministre socialdemòcrata de Suècia. Fou un ferm defensor de la República i de l’ajut internacional a Espanya. Malgrat que la majoria dels voluntaris suecs eren comunistes, la bona consideració que tenien per Branting, va fer possible que la companyia portés el nom d’un socialdemòcrata.</p>

Brigadistes per enquadrament