Columna Los Aguiluchos

<p>A finals d’agost de 1936 van sortir de Barcelona. Van ser formats al Quarter Bakunin de Pedralbes. Aquesta columna estava integrada&nbsp;per uns 3.000 homes, molts d’ells anarquistes italians. El comandament general estava a mans de García Oliver, futur ministre de justícia, i Ricardo Sanz.</p>

Brigadistes per enquadrament