Columna Los Aguiluchos

A finals d’agost de 1936 van sortir de Barcelona. Van ser formats al Quarter Bakunin de Pedralbes. Aquesta columna estava integrada per uns 3.000 homes, molts d’ells anarquistes italians. El comandament general estava a mans de García Oliver, futur ministre de justícia, i Ricardo Sanz.

Brigadistes per enquadrament