Centúria Guiteras | Primera Companyia Guiteras - Connolly | Guiteras - Connolly

<p>La Centúria Guiteras és el nom original dels voluntaris cubans de la Lincoln abans d’anar a Albacete i de formar la XV Brigada Internacional. Quan es va organitzar el Batalló Lincoln, la Primera Companyia va ser formada per la Centúria Antonio Guiteras, la Secció James Connolly i la Secció Americana. El 9.3.1937 aquesta Primera Companyia es va unificar sota el nom de Guiteras-Connolly.</p>

Brigadistes per enquadrament