Blindats de les Brigades Internacionals

<p>El tren de combat amb destacament de tancs i blindats va començar a actuar, al principi, mitjançant petites seccions que s’agregaven a les unitats. El 20/11/1936, la Brigada XII tenia una secció que es composava de quatre carros blindats, comandats pel <a href="http://sidbrint/ca/node/14281" target="_blank">Teniente&nbsp;Marco</a>. A partir del gener de 1937, la base d’Albacete va començar a proporcionar a les unitats interbrigadistes un important destacament de blindats. Així va néixer el I Regiment Cuirassat de Tancs, que integrat en els tancs de Pávlov, participarà a la Batalla del Jarama. També va lluitar a Brunete, Fuentes de Ebro i Terol. Amb aquestes unitats interbrigadistes&nbsp; va operar el Batalló Internacional blindat Larrañaga, equipat amb tancs Renault, durant les primeres actuacions la tardor de 1936 i també en el front d’Euskadi. Les companyies de tancs&nbsp; més representatives van ser les de les Brigades XII i XIII.</p>

Brigadistes per enquadrament