Bateria Karl Liebknecht

<p>Karl Liebknecht era un espartaquista que va ser assassinat juntament amb Rosa Luxemburg el 1919.</p><p>La Bateria Karl Liebknecht és&nbsp;la 3a bateria interbrigadista. El 14/4/1937 passà a formar part del Grup Skoda Baller i, per tant, algunes vegades serà coneguda per aquest nom. Els seus components eren balcànics i germànics. Enquadrada a la&nbsp;XIII Brigada Internacional (6/12/1936 - 10/2/1937), el Grup Skoda Baller (excepte l'interval de temps entre 4/8/1937 - 26/10/1937, que va pertànyer al Batalló Dombrowski (14/4/1937 - 23/9/1938) i al&nbsp;Batalló Dombrowski (4/8/1937 - 26/10/1937), l'equip constava de:</p><ul><li>Canons de 110</li></ul><p>Les principals actuacions foren:</p><ul><li>Formació (4/12/1936)</li><li>Preparació ofensiva de Terol (21/12/1936 - 28/12/1936)</li><li>Front de Terol (21/1/1937)</li><li>Front de Còrdova</li><li>Jaén (21/2/1937)</li><li>S'uneix al Grup Skoda Baller a Terol (14/4/1937)</li><li>Front de Cifuentes (Guadalajara) (5/5/1937 - 27/5/1937)</li><li>Belchite (20/8/1937)</li><li>Segura de los Baños (9/1938)</li><li>Utrillas-Montalbán (carretera d'Alcorisa, com a fre de la desbandada d'Aragó) (3/1938)</li><li>Adzaneta (flanc dret de la CXXIX BI) (població perduda el 8/6/1938)</li><li>Front de Llevant (fins al 23/9/1938)</li><li>Desmobilització</li></ul><p><br>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Brigadistes per enquadrament