Batalló Sans Nom | Nueve Nacionalidades | Neuf Nationalités | Nueve Naciones

<p>És el batalló número 9 de les Brigades Internacionals. Enquadrat a la&nbsp;XIV Brigada Internacional (15/12/1936 - 16/1/1937), estava format per:</p><ul><li>Primera Companyia de Metralladores. Balcànica</li><li>Segona Companyia de Metralladores. Alemanya</li><li>Tercera Companyia de Metralladores. Polonesa</li><li>Quarta Companyia. Italiana</li></ul><p>Les principals actuacions foren:</p><ul><li>Villa del Río (22/12/1936 - 8/1/1937)</li><li>Front de Madrid (8/1/1937 - 16/1/1937)</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Brigadistes per enquadrament