Voluntaris internacionals en la retirada de Catalunya (gener - febrer 1939)

<p>Antics voluntaris internacionals, que havien format part de les Brigades Internacionals o d'altres unitats de l'Exèrcit Popular de la República que, durant l'ofensiva franquista sobre Catalunya (a partir del 23 de desembre de 1938) estaven en camps de desmobilització catalans. La majoria eren llatinoamericans i voluntaris originaris de països que el 1939 estaven governats per règims feixistes.</p><p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Actius en la defensa de Catalunya<br>Antics voluntaris internacionals que responen a l’anomenada “Segona Crida” o “Refundació de les Brigades Internacionals” (data aproximada: 24-25 de gener de 1939) i es reincorporen a la guerra per defensar la retirada dels refugiats, encara que des d'octubre de 1938 les Brigades Internacionals estaven dissoltes.</p><p>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;No actius en la defensa de Catalunya<br>Antics voluntaris internacionals que per motius de salut o per decisió personal no participen en la defensa de Catalunya i es retiren cap a França sense tornar a combatre.</p>

Brigadistes per enquadrament