Servei de Propaganda

<p>La finalitat d’aquest servei era impulsar la moral dels combatents i establir unes directrius ideològiques. Va estar sota el control de&nbsp;<a href="http://sidbrint.ub.edu/ca/node/13216" style="font-size: 16.26px;" target="_top">Gregoire André</a>, responsable de les publicacions interbrigadistes. També es dedicava&nbsp;a la publicació de fullets i llibres i&nbsp;editava el&nbsp;<em>Boletín de Información de las B.I.</em>&nbsp;i&nbsp;<em>El Voluntario de la Libertad.</em></p>

Brigadistes per enquadrament