Exèrcit Popular de Catalunya (gener - maig de 1937)

<p>A partir de desembre del 36 s’inicia la creació de l’Exèrcit Popular de Catalunya per part de les unitats catalanes desplegades al front d’Aragó. La militarització efectiva de les columnes de milicians i la seva transformació en un exèrcit regular es va realitzar de manera gradual i desigual entre gener i maig de 1937. Malgrat tot, l’adscripció oficial per a tots els combatents localitzats en aquell sector del front i en unitats catalanes correspon a l’enquadrament en divisions de l’anomena’t exèrcit. Entre maig i juny totes les unitats catalanes passaran a integrar-se en les divisions de l’Exèrcit Popular de la República i a enquadrar-se en la innovadora fórmula de la Brigada mixta.&nbsp;<br>S'utiliza per a indexar tots aquells brigadistes que, en algun moment, van estar enquadrats a divisions i regiments catalans.</p>

Brigadistes per enquadrament