Hospital britànic de Grañén

L'Hospital britànic de Grañen (Osca) fou el primer hospital creat sota els auspicis de l'organització Spanish Medical Aid Committee a l'Espanya republicana. Adscrit al Batalló Carlos Marx, estava ubicat en una casa de pagès que es va haver de netejar de runes i fems. Va funcionar entre setembre del 1936 i octubre del 1937. 
Els membres de la unitat mèdica eren: el Dr. Kenneth Sinclair Loutit, Rossita Davson, Mary Slater, Derry Atkinson, Margot Miller, Emmanuel Julius (conductor d'ambulància) i cirurgians catalans.
L'octubre de 1937, el personal sanitari es va veure forçat a deixar l'hospital de Grañén a les columnes anarquistes i traslladar-se a Poleñino.
L'hospital apareix citat en el poema Granien – British Medical Unit de Tom Wintringham.

Brigadistes per enquadrament