Story Map de les Brigades Internacionals

Esquerra
Dreta

Story map s'ha fet utilitzant dades que apareixen publicades a la pàgina web dels Amigos de las Brigadas Internacionales sobre la ubicació i la història dels memorials a les BI que existeixen a l'estat espanyol. Veure més informació