Milícies del POUM

Fins a finals de 1936 les columnes del POUM a l’Aragó, en el seu conjunt, es coneixen oficialment – pel Consell de Defensa de la Generalitat – com la “2a Columna de Milícies Antifeixistes de Catalunya” tot i que es coneixen més com les “Milícies del POUM”.

Front d’Aragó: 

Primeres columnes principals (amb data de la seva sortida cap al front):

  • 24.7.36. Columna Arquer/Grossi/Piquer
  • 26.7.36. Columna Oltra-Picó/Balada
  • 29.8.36. Columna Iborra/Mané (o “Tercera Columna”), inclou en les seves files el Grup Internacional Lenin (GIL).

Durant el setembre de 1936 aquestes tres columnes juntes es coneixen amb el nom Columna Arquer-Rovira (CAR). L’octubre la CAR adopta el nom de Columna Miquel Pedrola (CMP). La Columna Internacional del POUM (que inclou el nucli original del GIL) forma part de la CMP.

28.9.1936.: surt cap al front des de Barcelona el 1er Batalló de la Columna Joaquim Maurin (CJM). El 2n Batalló marxà cap a Madrid, des de Barcelona, el 12 d’octubre- 

A més d’aquestes dues columnes, se n'organitzen dues més: 

  • Columna Miguel Lobo (CML), al novembre 
  • Columna Joventut Comunista Ibèrica (CJCI), entre desembre i gener

Des de mitjans de novembre de 1936: la CML, CJM, CJCI es coneixen conjuntament com la Divisió Lenin (no “Columna” Lenin com s’hi indica en moltes fonts).

A mitjans de novembre, s’organitza el Batalló de Xoc Josep Rovira, que forma part de la Divisió Lenin, i s'incorpora part de la Columna Internacional, que deixa d’existir a finals de 1936.

Entre desembre de 1936 i febrer de 1937, amb la militarització de les milícies, es forma l’Exèrcit Popular de Catalunya (EPC). Les columnes es converteixen en regiments, les centúries en companyies, i cada 3 o 4 companyies, formen un batalló.

Divisió Lenin (febrer-maig 1937): la CJM es converteix en 1r Regiment, la CMP en el 2n Regiment i la CML i la CJCI es combinen per a formar el 3r Regiment. 

El Contingent de l'ILP (gener de 1937) forma part del 3r Regiment.

28.4.1937: el EPC s’integra plenament a l’Exèrcit Popular Republicà com l’Exèrcit de l’Est. Els regiments es converteixen en Brigades Mixtes i les Divisions són numerades.

  • La Divisió Lenin es converteix en la 29 Divisió.
  • El 1r Regiment, i part del 3r, es converteixen en la 128 Brigada Mixta.
  • El 2n Regiment i la resta del 3r es converteixen en la 129 Brigada Mixta.
  • El Batalló de Xoc Josep Rovira es converteix en el 1r Batalló de la 129 Brigada Mixta.
  • El Contingent de l'ILP forma part de la 128 Brigada Mixta.

17.7.1937: dissolució formal de la 29 Divisió.

Madrid:

21.7.1936: s’organitza la Columna Motoritzada del POUM que acabaria destrossada al començament d’octubre de 1938 a Sigüenza.

Durant l’octubre 1936 s’organitza a Madrid el Batalló Lenin, que consisteix en dues Companyies: la 1a i la 2a. Des de finals de novembre-desembre, Mika Etchebéhère envia la 2a Companyia.

Gener 1937: deixa d’existir el Batalló Lenin i les dues companyies del POUM s’ajunten i passen a formar la 4a Companyia del 1r Batalló de la 38 Brigada Mixta de la 5ena Divisió.

DURGAN, Andy. Voluntarios por la revolución : la milicia internacional del POUM en la Guerra Civil española. Barcelona: Laertes, 2022. 

Brigadistes per enquadrament