Columna Rojo y Negro | Columna Roja y Negra (Barcelona 1936)

La Columna Roja i Negra va ser la cinquena columna miliciana, organitzada el 1936 per la CNT-FAI a Barcelona i que va lluitar al front d'Aragó durant l'aixecament Nacional militar feixista a Espanya.
De vegades ha estat confosa amb les columnes anarquistes Ascaso y Aguiluchos, a Osca, a les quals va ajudar al setembre de 1936, o també amb la Columna Ortiz, que en alguns momens també va ser anomenada Columna Roja i Negra.
S'anomena Columna Roja y Negra o Columna Rojo y Negro, indistintament. 

No confondre aquest terme amb: Columna Ortiz |  Columna Sud-Ebre | Segona Columna | Columna Roja y Negra

Brigadistes per enquadrament