Centúria Tom Mann | Tom Mann Company

<p>Tom Mann (1856-1941) va ser un socialista anglès que va jugar un paper molt rellevant en les Trade-Unions.</p><p>Formada pels sastres londinencs&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14316" style="color: rgb(162, 55, 181); box-sizing: border-box; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased !important;" target="_blank">Sam Masters</a>&nbsp;i&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/38503" style="color: rgb(162, 55, 181); box-sizing: border-box; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased !important;" target="_blank">Nat Cohen</a>, el setembre de 1936. Va quedar integrada entre les forces del PSUC a Aragó.&nbsp;</p>

Brigadistes per enquadrament