Centúria anarquistes italians | Columna anarquistes italians

El 29/7/1936, onze dies després del cop d’estat militar, Camillo Berneri i un grup d'anarquistes italians residents a França, van arribar a Espanya per defensar la causa republicana. Aquests voluntaris italians formaran la primera unitat combatent d'estrangers amb la qual va comptar el govern de la República. El seu baptisme de foc va tenir lloc a Monte Pelado, als afores d'Osca, el 28/8/1936.  Berneri es convertí en el primer Comissari que tingué la Columna d’anarquistes italians.  

Brigadistes per enquadrament