Brigada XIV Bis

<p>Aquesta brigada la va formar Dumont per a poder aconseguir el seu gran desig d’arribar a general. Es va formar el 27/11/1937 i es va mantenir, com a pura entelèquia, fins al 23/2/1938, quan va reingressar a la XIV BI. Estava formada per:</p><ul><li>(27/11/1937 – 23/2/1938)</li><li>Batalló Henri Vuillemin</li><li>Batalló Pierre Brachet</li><li>Batalló Six Février</li></ul>

Brigadistes per enquadrament