Bateria Ana Pauker | Francobelga

<p>Falten dades per precisar si aquesta dualitat correspon a l’existència de dues bateries diferents. La composen brigadistes francesos i belgues.</p><p>Enquadrat a la&nbsp;11 Divisió Líster (9.3.1937), el&nbsp;II Grup Skoda de la 35 Divisió Internacional (30.6.1937 - 9.3. 1938), el&nbsp;Grup eslau (9.3.1938 - estiu 1938) i el&nbsp;II Grup Skoda de la 35 Divisió Internacional (4.8.1937 - 23.9.1938) , l'equip va augmentar&nbsp;amb alguns canons del 76 que varen prendre de l'enemic a Quinto, els batallons Dimitrov i Zwölfte Februar.</p><p>Les principals actuacions foren:</p><ul><li>Formació (2/1/1937)</li><li>Batalla del Jarama</li><li>Batalla de Guadalajara (9/3/1937)</li><li>Quijorna (7/7/1937)</li><li>Quinto (24/8/1937)</li><li>Terol (21/12/1937 -29/12/1937?)</li><li>Gandesa (24/7/1938 - 25/7/1938)</li></ul><p><br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Brigadistes per enquadrament