• Doctorado en Informació en la Societat del Coneixement (Universitat de Barcelona)
  • Máster en Gestió de Continguts Digitals (Universitat de Barcelona)
  • LLicenciatura en Comunicació Audiovisual (Universidade de Santiago de Compostela)