PRADES, M. Lourdes (2011). Sistema de información digital sobre las brigadas internacionales : brigadistas, fuentes documentales y bases de datos. Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011. 24 p. (La luz de la memoria ; 10)

PRADES, M. Lourdes ; SEBASTIÁ, Montserrat, “Fenomenología y Guerra Civil española: la visibilidad de las fuentes documentales sobre las Brigadas Internacionales (1937-2011)”, Diacronie. Studi di Storia Contemporanea: Spagna Anno Zero: la guerra come soluzione, núm. 7, 2011, 27 p.URL: http://www.studistorici.com/2011/07/29/prades_numero_7

CABALLER, Gemma ; PRADES, M. Lourdes (2011). "Forjant ”El imperio del libro católico y españolísimo": l'edició a Catalunya durant els primers anys del Franquisme" dins Congrés Internacional "La dictadura franquista: la institucionalització d'un règim. Barcelona : Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història, 2011. [En premsa]

PRADES, M. Lourdes ; SEBASTIÀ, Montserrat (2009). "I Miliziani delle Brigate Internazionali della Guerra civile  spagnola e la memoria storica: SIDBRI, un sistema di informazione  digitale", Spagna Contemporanea, núm. 36, 2009, p. 193-216.

GIRALT, Olga ; PRADES, M. Lourdes (2008). "El fons documental de l'arxiu-biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona". Espai, art i memòria : el Pavelló de la República (París 1937-Barcelona 2007). Barcelona : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008, pp. 103-115.

PRADES, M. Lourdes (2008). Els Brigadistes de la Guerra Civil espanyola en les fonts documentals : un prototipus de sistema d'informació digital. Tesi doctoral. Barcelona : Universitat de Barcelona, 2008. 292 p.

PRADES, M. Lourdes (2006). Inventari del fons FV, Subsèrie Eleccions Generals 15 juny 1977, dossiers de premsa, de la Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona [manuscrit]. Barcelona : Universitat de Barcelona. Biblioteca del Pavelló de la República, 2006. 30 p.

GIRALT, Olga ; PRADES, M. Lourdes (2005). "La Biblioteca del Pavelló de la República, un referent per a 'estudi del moviment obrer". Cercles : revista d'història cultural. (Barcelona), núm. 8 (gener 2005), pp. 336-343.

HARANA, Lola ; PRADES, M. Lourdes (2004). "El Cartellisme polític a Catalunya i a l'Estat espanyol, 1931-1939 : una aproximació a les fonts". Papers del Museu d'Història de Catalunya. (Barcelona), núm. 9 (gener 2004), pp. 2-5.     

PRADES, M. Lourdes (2003). "Fons hemerogràfic de la Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona) : VI Col·loqui Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona". Treballs de comunicació : Societat Catalana de Comunicació (Barcelona). Núm. 18 (desembre 2003), pp. 193-196.

BRUGUERA, Mercè ; GIRALT, Olga ; HARANA, Lola ; PRADES. M. Lourdes (2000). Premsa de l'exili català republicà : 1939-1975 : catàleg del Fons del CEHI al Pavelló de la República. Barcelona : Centre d'Estudis Històrics Internacionals ; Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2000. 24 p. 

GIRALT, Olga ; PRADES, M. Lourdes (2000). "Aproximació bibliogràfica sobre l'exili català de 1939" dins, Una Esperança desfeta l'exili de 1939. Barcelona : Museu d'Història de Catalunya, 2000, pp. 157-171.

OLIVER PUIGDOMÈNECH, Joan ; PRADES, M. Lourdes (1991). "Materiales para el estudio del exilio español en Francia : 1936-1946 : fondos del Centro de Estudios Históricos Internacionales (Universidad de Barcelona)" dins, Españoles en Francia 1936-1946 : Coloquio internacional : trabajos presentados : Salamanca 2, 3 y 4 de mayo de 1991. Salamanca : Universidad de Salamanca, 1991, pp. 77-96.