2011-2013

"La memòria històrica i les Brigades Internacionals: disseny d'un sistema digital per a la transferència del coneixement sobre el patrimoni històric espanyol". Reconegut com a Projecte d'I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología, (HAR2010-20983-subprograma HIST).

2006-2009

"Grup de recerca ArsMagna especialitzat en Sistemes d'Informació, Patrimoni i Memòria Històrica”.  Reconegut com a Projecte d'I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología