Hospital de Sangre de Murcia | Hospital del Malecón | Hospital espanyol

L'estiu de 1936 els Germans Maristes van cedir el recentment inaugurat Col·legi Marista “La Merced” situat al costat del passeig del Malecón, a les autoritats murcianes perquè fos usat com a hospital. 
L'Hospital de Sang es va inaugurar el 5 de setembre a les 4 de la tarda sota la direcció del Dr. López Alemán i comptava amb 600 llits. Per a la seva adequació com a hospital es van enderrocar envans, es va modificar l'estructura, es van suprimir els laboratoris, es van transformar les classes i es "va profanar la capella”. Atesa la seva capacitat va poder assistir no només els ferits pertanyents a la província de Múrcia, sinó també els procedents de les d'Albacete, Almeria, Alacant i Granada. 
Durant anys s'ha considerat un hospital del Servei Sanitari Internacional confonent-se amb l'Hospital Radio. Era conegut com “l'Hospital del Malecón” i va ser l'Hospital Base de l'exèrcit de la República a Múrcia però no pertanyia al Centre Sanitari que les Brigades Internacionals van organitzar a la rereguarda murciana. Tot i això va atendre ferits i malalts de les Brigades Internacionals, així com als hospitals de les BBII s'atenia milicians i militars de l'exèrcit de la República.
Amb l'ocupació de Múrcia per part de l'exèrcit franquista, l'Hospital de Sang de Múrcia va passar a denominar-se “Hospital Calvo Sotelo” i va continuar funcionant com a Hospital Militar fins a l'agost de 1949.

 

Brigadistes per enquadrament

Total de brigadistes relacionats: 83