Colònies infantils

Les Brigades Internacionals van organitzar diverses colònies Infantils, per acollir nens orfes o nens amb els pares al front. L’organitzador va ser el Doctor Fred, que va comptar amb el suport del Comissari Inspector de les Brigades Internacionals i l’ajut econòmic de diferents organismes com l’Ajuda Infantil de Rereguarda, l’Assistència Infantil de Catalunya o Socors Roig Internacional. 

Destaquem les següents colònies infantils:

  • Benicàssim (Castelló), llar d’orfes, amb un annex denominat Casa Beimler
  • Dènia (Alacant), rebé el nom de “Llar Nino Nanetti”
  • Moraleja (Càceres), fou anomenat “Hogar Ernest Thaelmann”, situat al castell de Moraleja. Era la residència d'estiu de la marquesa de Cubas-Herice. Aquest castell va ser també Quarter General de la XI Brigada Internacional fins al 14/1/1937
  • Múrcia, junt al Sanatori Antituberculós de Beniaján i la Casa de Repòs del General Luckács, s’inaugurà un jardí d’infància el 18/7/1937, que va dur el nom de “Camp de nens del General Luckács"
  • Orihuela (Alacant), hi havia una llar d’infants
  • Saelices (Cuenca), el “Hogar de Villa Paz”, a càrrec de l’Hospital Americà.
  • Tossa De Mar (Girona), la guarderia i la colònia infantil.
  • Valdeganga (Cuenca,) la llar infantil, a càrrec de l’Hospital Britànic de Valdeganga. 

A Catalunya són importants les d’Arenys de Munt, Caldetes, Sarrià, Sitges, Torrentbò i la de, Puigcerdà, anomenda “Torre Anglaterra”.

Brigadistes per enquadrament