• (2013-2017) "La Guerra Civil espanyola i tres dècades de guerra a Europa: herències i conseqüències (1914-1945/2014)" (UB. CEHI)
  • (2011-2013) "La memòria històrica i les Brigades Internacionals: disseny d'un sistema digital per a la transferència del coneixement sobre el patrimoni històric espanyol"