Seminari “L’Estat de la recerca dels processos d’institucionalització del franquisme”
Data: 06/04/11 – 07/04/11
Centre: Centre d’Estudis Històrics Internacionals (Universitat de Barcelona)
Presentació de la ponència “Forjant ”El imperio del libro católico y españolísimo": l'edició a Catalunya durant els primers anys del Franquisme: progressos i problemàtiques de la recerca”
 
Congrés "La Dictadura franquista: la institucionalització d’un règim”
Data: 21/04/10 – 23/04/10
Centre: Centre d’Estudis Històrics Internacionals (Universitat de Barcelona)
Presentació de la comunicació “Forjant "El imperio del libro católico y españolísimo": l'edició a Catalunya durant els primers anys del Franquisme”.
 
Congreso Internacional “La agonía republicana: living the death of an era”
Data: 13/07/09 – 16/07/09
Centre: Dublín, Trinity College, Department of Hispanic Studies
Presentació de la ponència “La voluntad del retorno: cartas des del exilio catalán”.

Catalans du nord et languedociens et l’aide à la République espagnole (1936-1946) = Catalans del nord i llenguadocians i l’ajuda a la República Espanyola (1936-1946)
Data: 07/01/09
Centre: Association Maitron Languedoc-Roussillon (Perpinyà)
Presentació de la comunicació “Els catalans i la tasca de suport als refugiats: el Comité national catholique de secours aux réfugiés d’Espagne”.