Patrulla nord-americana de Chatos de l'esquadrilla de Lacalle

Polikàrpov I-15

<p>Estava formada per avions CKB, I-15(CA), d'<em>istrebite</em>&nbsp;(caça).<br>Els caps foren:&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13563" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Harold E. Dahl</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13838" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">F.G. Tinker</a>&nbsp;i&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13781" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Manuel García Gómez</a>.<br>Els pilots:&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/25006" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">James Allison</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13563" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Harold E. Dahl</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13548" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Chang-Selles</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14184" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Ben Leider</a>&nbsp;i&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13838" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">F. G. Tinker</a>.</p>

Brigadistes per enquadrament