Altres unitats de caça

Polikàrpov_I_15

<p>Sota aquest epígraf s'engloben altres unitats de caça de l'aviació soviètica, però que també foren pilotades per brigadistes internacionals. Els pilots més representatius foren: <a href="http://sidbrint/ca/node/13266" target="_blank">Gordon Barry</a>, <a href="http://sidbrint/ca/node/14393" target="_blank">Morrison</a>, <a href="http://sidbrint/ca/node/15024" target="_blank">Whitey</a>, <a href="http://sidbrint/ca/node/13643" target="_blank">Sreten Dudic</a>, <a href="http://sidbrint/ca/node/14377" target="_blank">Jevan Mirilov</a>, <a href="http://sidbrint/ca/node/14079" target="_blank">Charles Koch</a>, <a href="http://sidbrint/ca/node/14222" target="_blank">Frank I. Lord</a>, <a href="http://sidbrint/ca/node/13608" target="_blank">Derek Dickenson</a>, <a href="http://sidbrint/ca/node/13396" target="_blank">Sam Brennan</a>, <a href="http://sidbrint/ca/node/34587" target="_blank">O. D. Bell</a> i <a href="http://sidbrint/ca/node/14446" target="_blank">Nolde</a>.</p>

Brigadistes per enquadrament