Agrupació Autònoma Interdivisionaria 35 i 45 | Divisió per a la defensa de Gandesa

<p>Primer comandant:&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14712" target="_blank">Marcel Sagnier</a>&nbsp;(30/3/1938 – 31/3/1938)<br>Caps del sector Nord, des de Faió a Caseres:&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13629" target="_blank">Dave&nbsp;Doran</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/15042" target="_blank">Milton Wolff</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14147" target="_blank">Leonard Lamb</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14052" target="_blank">Fred Keller</a>,<a href="http://sidbrint/ca/node/13789" target="_blank">&nbsp;John Gates</a><br>Caps del sector Sud, des de Caseres fins a Lledó:&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14998" target="_blank">Karol Swierczewski</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13517" target="_blank">Wladimir Copic</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/14347" target="_blank">Robert H. Merrimann</a>,&nbsp;<a href="http://sidbrint/ca/node/13798" target="_blank">Carl Geiser</a></p><p>L'Agrupació Autònoma Interdivisionaria 35 i 45 va estar&nbsp;enquadrada a la&nbsp;XI Brigada, la&nbsp;XII Brigada, la&nbsp;&nbsp;XIV Brigada, la&nbsp;XV Brigada i la&nbsp;C Brigada Espanyola (de Líster), dues bateries.</p>

Brigadistes per enquadrament