Esquerra
Designació específica: 
Companyia
Dreta

Tercera Companyia Italiana