SIDBRINT en xifres

Esquerra
Dreta

Us presentem aquest recull de xifres significatives sobre el portal de SIDBRINT, extretes de Google Analytics, amb la finalitat d'oferir una visió panoràmica d'on provenen els usuaris que consulten la base de dades.

Es corresponen al perÍode de temps que va del 27 de març de 2022 al 27 de març de 2023, just un any sencer.

Aquest és el rànquing dels 10 primers països:  la major part de consultes es fan des de territori espanyol. Estats Units és el segon amb unes dades molt rellevants respecte al tercer país que és França.

 

Us deixem amb un mapa continental a mode de resum: