Esquerra
Designació específica: 
Base
Dreta

Servei de Transports

Aquest servei s’organitzà bàsicament en dues seccions, la de transports i la de reparacions. La primera es va instal·lar en el recinte Ferial (en els dos cercles concèntrics) on va funcionar el parc d’automòbils.  Comptava també amb cuina i barracons per a menjador. Es calcula que hi havia lloc per dormir per a uns 350 homes. Pràcticament estava ocupat pels voluntaris pertanyents a la Brigada Thäelmann. El febrer de 1937 es va crear un altre servei de transports a Pozorrubio. 
El servei de reparacions era a Albacete.

Les cinc categories d’aquest servei foren: 

  • Parc d'automòbils (material mòbil), a Albacete
  • Primer Regiment de Tren, destinat al servei del 5è Cos de l'Exèrcit i al de les Brigades Internacionals 
  • Transports de Brigada
  • Ambulàncies del Servei Sanitari General que depenien del Servei Sanitari
  • Transports Sanitaris de Brigada