Esquerra
Designació específica: 
Base
Dreta

Servei de Propaganda

La finalitat d’aquest servei era impulsar la moral dels combatents i establir unes directrius ideològiques. Va estar sota el control de Gregoire André, responsable de les publicacions interbrigadistes. També es dedicava a la publicació de fullets i llibres i editava el Boletín de Información de las B.I. i El Voluntario de la Libertad.