Esquerra
Designació específica: 
Companyia
Dreta

Quarta Companyia Italiana