Esquerra
Designació específica: 
Divisió
Dreta

Divisió 11 | 11 Divisió

Durant la guerra, algunes de les Brigades Internacionals van formar part d’unitats més grans. Per exemple, durant la Batalla del Jarama (febrer 1937), l’Alt Comandament republicà va crear el III Cos de l’Exèrcit, que estava format per quatre Divisions: 

  • Divisió A, nomenada després 35 Internacional, integrada per unitats  de les Brigades XII i XV
  • Divisió B, nomenada posteriorment 15 Internacionals, amb unitats de la XI i la XV Brigada
  • Divisió 11
  • Divisió C

Igualment, a la Batalla del Jarama (març 1937), la XII i la XII Brigada es van agrupar a la 11 Divisió, comandada per Enrique Líster.