Columna Tierra y Libertad

<p>Després de la columna comunista catalana <em>Llibertat</em>, arribada a mitjans d'octubre de 1936, arribaria a la capital madrilenya la <em>Columna Tierra y Libertad</em>, amb 1500 voluntaris, sota la responsabilitat de Federica Montseny i Diego Abad de Santillán. El seu delegat va ser el portuguès Germinal de Souza. La columna llibertària es va formar amb voluntaris procedents de la malmesa expedició a Mallorca. Segons el testimoni de García Oliver, la formació d'aquesta columna va ser motiu de frecs i d'enfrontaments entre els dirigents de la CNT en el Comitè Central de Milícies.</p>

Brigadistes per enquadrament