Centúria Malatesta | Batallón Matalesta | Batallón de la Muerte

Pertanyia a la 25 Divisió Luis Jubert. El març de 1937 estava situat a Almonacid de la Cuba (Saragossa). Es desplaçà al Front del Nord i inicià la retirada el març de 1937, fins al 17/6/1937, que va arribar a Las Arenas.
Errico Malatesta era un aristòcrata italià que es va passar a l’anarquisme i fou un dels màxims teòrics de finals del segle XIX.

Brigadistes per enquadrament