Servei de Quadres (Albacete)

<p>Els principals quadres de les Brigades Internacionals, al marge dels militars soviètics, van sorgir d'un grup de comunistes veterans de la Revolució Russa. Formaven un col·lectiu d'uns 600 comunistes exiliats a l'URSS. Van ocupar llocs de comandament, més per la seva experiència militar que no pas perquè Stalin, terriblement desconfiat, els tingués en consideració. De fet, per aquest va ser un alleujament&nbsp;que s'allunyessin de Moscou.<br>El cap del Servei de Quadres era&nbsp;<a href="http://sidbrint.ub.edu/ca/node/14328" style="font-size: 16.26px;" target="_top">Samuel&nbsp;Bot</a>&nbsp;i l’adjunt,&nbsp;<a href="http://sidbrint.ub.edu/ca/node/14217" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Artur Gérard London</a>.&nbsp;<br>Quadres alemanys:&nbsp;<a href="http://sidbrint.ub.edu/ca/node/24581" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Fernando Wilhelm Banik</a><br>Quadres americans:&nbsp;<a href="http://sidbrint.ub.edu/ca/node/13303" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Edward Bender</a><br>Quadres búlgars:&nbsp;<a href="http://sidbrint.ub.edu/ca/node/15058" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Zeljeznov</a><br>Quadres txecs:<a href="http://sidbrint.ub.edu/ca/node/13486" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">&nbsp;Jan Cerny</a><br>Quadres polonesos:&nbsp;<a href="http://sidbrint.ub.edu/ca/node/14042" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Karne Gelbert</a>&nbsp;i&nbsp;<a href="http://sidbrint.ub.edu/ca/node/15033" style="font-size: 16.26px;" target="_top">Kazimierz Cichowski</a><br>Quadres iugoslaus:&nbsp;<a href="http://sidbrint.ub.edu/ca/node/14661" style="font-size: 16.26px;" target="_blank">Franc Roman</a></p>

Brigadistes per enquadrament