Missatgers, enllaços i observadors

<p>Durant la Guerra Civil, van venir nombrosos enllaços i observadors internacionals, enviats a Espanya pels Partits Comunistes de cadascun dels seus països de procedència.</p>

Brigadistes per enquadrament